Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni azokat a feladatokat, melyek azon surányi lakosokat érint, akik a most épült csatornahálózatra szeretnének rákötni.

A rácsatlakozás menete:

 •  Pócsmegyer Rendezvényközpontban (2017 Pócsmegyer, Kossuth L u. 27.) ügyfélfogadási időben, Mócsai Zsuzsától, vagy a Fővárosi Vízművek budapesti irodájában (1134 Budapest, Váci út 23.) át kell venni az alábbi nyomtatványokat:
  • szolgáltatás megrendelő, tervjóváhagyó lap,
 • A nyomtatványok kitöltése után, fel kell keresni egy erre szakosodott tervezőt.
 • A tervezőnek át kell adni a már kitöltött 3 db nyomtatványt.
 • Az elkészült terveket a tervező átadja Mócsai Zsuzsának.
 • Mócsai Zsuzsa az összegyűjtött terveket és a kitöltött nyomtatványokat beviszi majd a Fővárosi Vízművekhez engedélyeztetés céljából.
 • Mócsai Zsuzsa visszaadja a tervezőknek a már jóváhagyott terveket, akik visszajuttatják azokat megbízójuknak. A tervező az elvégzett munkáról számlát ad.
 • A jóváhagyott tervek alapján meg lehet építeni a belső hálózatot a tisztítóaknától az épületig. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ekkor még nem szabad rákötni a rendszert a gerinccsatornára, és az elkészült vezeték két végét nem szabad betemetni!

 A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK KIKÜLDI A 2 PÉLDÁNYOS SZOLGÁLTATÓI  SZERZŐDÉST, ÉS AZ 5.000 Ft-RÓL SZÓLÓ MEO CSEKKET. A SZERZŐDÉS 1. PÉLDÁNYÁT VISSZA KELL KÜLDENI ALÁÍRÁS UTÁN A VÍZMŰVEKNEK. A CSEKK BEFIZETÉSÉT KÖVETŐEN KELL EGYEZTETNI A MEO IDŐPONTJÁRÓL, AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON 06-40/247-247.

 • Amint átvételre kerül a rendszer, mindkét végét csatlakoztatni lehet. (gerinchez, házból kijövő vezetékhez)
 • Utolsó lépésként kérjük, hogy a két számlát (tervező, MEO díj) szíveskedjenek behozni az önkormányzathoz, ahol 15.000 Ft-ot visszatérítünk.

 

Ügyfélfogadás: PRK (2017 Pócsmegyer, Kossuth L u. 27.)

Mócsai Zsuzsa 20/991 2527

Kedd: 12.00 – 17.00

Szerda: 8.00 – 14.00

Péntek: 10.30 – 14.30

 

 

Rendezvényközpont

Pócsmegyer, Kossuth u. 27

tel: 26/200-013

prk@pocsmegyer.hu

www.prk.pocsmegyer.hu

Civilek Háza

Surány, Akácos u. 17.

Bérlési feltételek kapcsán érdeklődjön a PRK-ban!

Szemétszállitás

zöld híd

Szállítási időpontok

Zsák értékesítési pontok

Adatbejelentő szüneteltetéshez

 Biohulladék elszállítás:

április 1 –  november 30

Kapcsolattartó:
Geréné Unterwéger Erzsébet
06-40-201-026

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Fővárosi Vízművek