Inkubátorház
inku2
Klímapark

Basic CMYK

Kisbíró

Megjelent számok

Szerkesztő

Pro Pócsmegyer Kft

Hirdetés feladása

Rendezvényközpontban

vagy

kisbiro@pocsmegyer.hu

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Hirdetési árak: letölthető itt

Lapzárta: minden hónap 15-e

Hírlevél

Hírlevélre való feliratkozás a PRK weboldalán, az alábbi linken lehetséges!

http://prk.pocsmegyer.hu/kapcsolatfelvetel/

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota,  vallási-vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Ott vagyunk a közelében.

Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását

 2015. június 1–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. június 8–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. június 15–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. június 22–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.)

2015. június 29–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal épületében (Díszterem) (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

email: ebh@egyenlobanasmod.hu

Telefon: 795-2975, fax: 795-0760 

web: www.egyenlobanasmod.hu

Rendezvényközpont

Pócsmegyer, Kossuth u. 27

tel: 26/200-013

prk@pocsmegyer.hu

www.prk.pocsmegyer.hu

Civilek Háza

Surány, Akácos u. 17.

Bérlési feltételek kapcsán érdeklődjön a PRK-ban!

Szemétszállitás

zöld híd

Szállítási időpontok

Zsák értékesítési pontok

Adatbejelentő szüneteltetéshez

 Biohulladék elszállítás:

április 1 –  november 30

Kapcsolattartó:
Geréné Unterwéger Erzsébet
06-40-201-026

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Fővárosi Vízművek