Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 15/2017 (XII.18). rendelete a Településkép védelméről

Helyi értékvédelmi kataszter

Településképi Arculati Kézikönyv elfogadó határozat

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló  5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

 1. melléklet

2. melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő testületének 9/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről, a szolgáltatási díjról, és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2017 (IX.28). rendelete a Zaj elleni rendeletről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2017 (IX.28). rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.06). rendeletének módosításáról

melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2017 (V.29).2016.évi zárszámadásról

melléklet


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2017 (V.2). rendelete a Partnerségi egyeztetés szabályairól


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2017 (III.06). rendelet -a 2016.évi költségvetés módosításáról

melléklet


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2017 (III.06) rendelete- a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok, és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 4/2011.(III.28) rendelet módosításáról


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 15/2016 (XI.30) rendelete a talajterhelési díjról szóló 6/2012. (II. 29.) rendelet módosításáról


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2016 (XI.28) rendelete- a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 13/2016 (XI.3) rendelete- a 2016. évi költségvetés módosítása

melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2016 (X.04) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2016 (IX.06) rendelete nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közsszolgáltatásról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2016 (V.30) rendelete – az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2016 (V.5) rendelete-helyi adók módosításáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2016 (V.5) rendelete-kedvtelésből tartott állatok tartásáról

 


 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2016 (III.24) rendelete- a 2015. évi költségvetés módosítása

melléklet


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2016 (II.22) rendelete- a kiadások készpénzben történő teljesítéséről

 


 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2016 (II.22) rendelete- a 2016. évi költségvetésről

 

melléklet


 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2016 (II.1) rendelete- a közterületen történő szeszesital-fogyasztás korlátozásáról

 


  Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2016 (II.1) rendelete- a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

 


  Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2015 (XI.11) rendelete- a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

 


 Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2015 (V.29) rendelete-az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

 

melléklet

 


 Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2015 (II 27 )  Szociális rendelete

 


 Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2015. (II. 12.) rendelete-2015. évi Költségvetés

 

Költségvetési rendelet melléklet

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének  2/2015. (II. 12.) rendelete-Népszavazás

 


 Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő testületének  7/1999. (XII. 14.) rendelete – a helyi adókról egységes szerkezetben
a 4/2000.(XII.12) rendelet, a 9/2002. (XI. 21.) rendelet, a 8/2004. (VII. 15.) rendelet, a 11/2004. (XI. 23.) rendelet,
a 12/2005. (XI. 30.) rendelet, a 14/2006. (XII. 13.) rendelet, 11/2010. (XI. 26.) rendelet, 14/2013. (XI. 26.) rendelet, és a 16/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításaival

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 (XII.1 ) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014 (XI.28 ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

 


 Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014 (IX 22 ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.17) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

melléklet

 


 

 Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.22) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

 


 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásárólzárszámadási rendelet mellékletei

12. sz. melléklet


Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2007. (IV. 26.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról egységes szerkezetben a 8/2007. (IX. 27.), a 9/2007. (XII. 12.), a 9/2008. (XI. 19.), és a 12/2009. (XII. 21.) rendeletekkel, az 1/2011. (I. 21.), az 1/2012. (I. 20.) és az 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletekkel

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013. évi költségvetési rendelet mellékletei

 


 
 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

 

 5/2012  Vagyonrendelet 1  számú melléklet _forgalomképtelen_

5/2012  Vagyonrendelet 2  számú melléklet _korlátozottan forgalomképes

5/2012  Vagyonrendelet 3  számú melléklet _forgalomképes


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának – Pócsmegyer közigazgatási területén – történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2001. (XII. 12.) számú rendelete hatályon kívül helyezéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

10/2012  Zárszámadási rendelet mellékletek


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól szóló 7/2004. (VII. 15.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről


 

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól 

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

9/2011  zárszámadás – mellékletek 1

9/2011 zárszámadás-mellékletek 2

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (I. 27.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletea 2010. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról3/2009. zárszámadási rendelet melléklete

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (VI. 18.) rendelete a luxusadóról szóló 6/2006. (III. 24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (VIII. 14.) rendelete a község címerének és zászlajának alapításáról, valamint a jelképek használatának rendjéről

 


 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 26.) rendelete önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (V. 31.) rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 9.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IX. 8.) rendelete a környezetvédelemről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (V. 19.) rendelete a mezei őrszolgálatról

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XI. 21.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000. (IV. 25.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (IX. 07.) rendelete a lakásbérletről és a lakbérek mértékéről

 


Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1999. (IX. 7.) rendelete a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

 


 

Rendezvényközpont

Pócsmegyer, Kossuth u. 27

tel: 26/200-013

prk@pocsmegyer.hu

www.prk.pocsmegyer.hu

Civilek Háza

Surány, Akácos u. 17.

Bérlési feltételek kapcsán érdeklődjön a PRK-ban!

Szemétszállitás

zöld híd

Szállítási időpontok

Zsák értékesítési pontok

Adatbejelentő szüneteltetéshez

 Biohulladék elszállítás:

április 1 –  november 30

Kapcsolattartó:
Geréné Unterwéger Erzsébet
06-40-201-026

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Fővárosi Vízművek