Inkubátorház
inku2
Klímapark

Basic CMYK

Kisbíró

Megjelent számok

Szerkesztő

Pro Pócsmegyer Kft

Hirdetés feladása

Rendezvényközpontban

vagy

kisbiro@pocsmegyer.hu

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Hirdetési árak: letölthető itt

Lapzárta: minden hónap 15-e

Hírlevél

Hírlevélre való feliratkozás a PRK weboldalán, az alábbi linken lehetséges!

http://prk.pocsmegyer.hu/kapcsolatfelvetel/

Kedves Ügyfelünk!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. legfontosabb célja, hogy ne kerüljön veszélybe a lakossági vegyes és szelektív hulladék begyűjtése és ezzel elkerüljük a közegészségügyi és környezetvédelmi veszélyhelyzet kialakulását. Ennek érdekében kénytelenek voltunk meghozni azt a döntést, hogy a lomtalanításokat ideiglenes jelleggel, egyelőre egy pár településen elhalasztjuk.

Lomtalanítás településenként minden évben egy alkalommal történik, a hulladékok begyűjtése viszont évente 52 alkalommal, rendszeresen zajlik. Könnyedén belátható, hogy ezek közül a rendszeres hulladékgyűjtés biztosítása lényegesen fontosabb.

Hulladékbegyűjtő szolgáltatásunkat hétről-hétre 99 településen, 400 gyűjtési körzetben bonyolítjuk, 43 db gyűjtőautó segítségével. A járművek leromlott műszaki állapotban vannak, amortizálódtak, átlag életkoruk 11 év. A nyári (április 1.-től november 31.-ig terjedő) időszakban 14-16 üzemórát dolgoznak naponta 2 műszakban. Egy ekkora terhelés nagymértékben gyorsítja az elhasználódás folyamatát. A járművek nagy része éppen csak alkalmas a napi rendszerességű igénybevételre.

2017-ben a szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére is 8 gépjármű felújítását el tudtuk végezni. Jelenleg másik nyolc autónk teljes, négy jármű pedig részleges felújításra vár. Ezek a gépjárművek ebben az időszakban csökkentett kapacitással tudnak gyűjteni. A már eleve korlátozottan használható járművek végleges meghibásodása esetén a teljes ellátási területen veszélybe kerülne a vegyes hulladékgyűjtés, hiszen nem állna rendelkezésünkre elegendő szállító jármű.

A lomtalanítási alkalmak elhalasztásával adódik lehetőségünk a járművek felújítására, gyűjtési nap csúszása esetén pedig a szombati napon történő pótlólagos begyűjtésre. Kizárólag így tudjuk a vegyes hulladékgyűjtést biztosítani.

Jelenleg egy Európai Uniós pályázat keretén belül 2018 végéig 9 darab új begyűjtő jármű állhat munkába. A járművek legyártásának folyamata 6-8 hónap, amit nem tudunk, nem lehet felgyorsítani.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kényszerűen bevezetett korlátozó intézkedések átmeneti jellegűek legyenek.

Kérjük és köszönjük megértését!

Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

Rendezvényközpont

Pócsmegyer, Kossuth u. 27

tel: 26/200-013

prk@pocsmegyer.hu

www.prk.pocsmegyer.hu

Civilek Háza

Surány, Akácos u. 17.

Bérlési feltételek kapcsán érdeklődjön a PRK-ban!

Szemétszállitás

zöld híd

Szállítási időpontok

Zsák értékesítési pontok

Adatbejelentő szüneteltetéshez

 Biohulladék elszállítás:

április 1 –  november 30

Kapcsolattartó:
Geréné Unterwéger Erzsébet
06-40-201-026

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Fővárosi Vízművek