Talajterhelés

[break]

Jogszabályi változás!

[break]

DÍJNÖVEKEDÉS:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon
fogyasztónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyette más
szennyvíz-elhelyezési módot alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ugyanezen törvény 12. §.
(3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi
120 Ft/m3 helyett – tízszeres-, 1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a
területi szorzók tovább növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3600Ft/m3).
Így azoknak, akik minél később kötnek rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a 2012. évi
talajterhelési díj időarányos megfizetésével is.
KÖTELEZETTSÉG:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012.
július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és – tisztítás biztosításához szükséges
víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és rendelkezésre
áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az
ingatlant a rendszerbe bekötni!
AMIBEN AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK:
Azzal a szándékkal, hogy segítsük a rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek
enyhítését, a következő akciót hirdetjük meg:
Társaságunk a területen érvényes szemledíjból 30%-os kedvezményt biztosít. Ezen
túlmenően ahol a közcsatorna hálózat építésével egy időben a bekötő vezeték is elhelyezésre került és
az a telekhatárig kiépült, valamint a gravitációs elvezetés lehetősége biztosított, egyszerűsített
bekötési dokumentáció elfogadásával (mely nem jelent költséget) segíti elő az ingatlanok szennyvíz
elvezetését.
Akciónk időtartama: 2012. április 16. – 2012. október 31.-ig tart.
A csatornarákötést megelőzően kérjük, tájékozódjon a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban,
és olvassa el a honlapunkon közzé tett tájékoztatónkat, valamint innen letöltheti a szükséges
nyomtatványokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű
társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatjuk el. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül
csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el.
A Társaságunkhoz beérkezett bekötési megrendelő igényeket folyamatosan követjük, nyilvántartjuk. A
területileg illetékes Üzemigazgatóságunk kapcsolatba lép az igénylőkkel, és a közösen kialakított
ütemtervnek megfelelően egyezteti a „szemle” tervezett időpontját.
Kérdéseivel kapcsolatban munkatársaink az Ön segítségére állnak.

Telefon: 06/40 881188
Érdemesebb tehát a közcsatornát igénybe venni, mert környezetkímélő.

Rendezvényközpont

Pócsmegyer, Kossuth u. 27

tel: 26/200-013

prk@pocsmegyer.hu

www.prk.pocsmegyer.hu

Civilek Háza

Surány, Akácos u. 17.

Bérlési feltételek kapcsán érdeklődjön a PRK-ban!

Szemétszállitás

zöld híd

Szállítási időpontok

Zsák értékesítési pontok

Adatbejelentő szüneteltetéshez

 Biohulladék elszállítás:

április 1 –  november 30

Kapcsolattartó:
Geréné Unterwéger Erzsébet
06-40-201-026

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Fővárosi Vízművek